Letrat

Top-10-Poetic-Picks-Letter-565x-350-by-Claire-Burge

Hodha pas krahëve peshën e letrave të palexuara kurrë.

Në fakt,

ato ishin jo vetëm të palexuara, por çuditërisht

të papërfunduara,

të pavulosura,

të padërguara.

Megjithatë kuptimi i shkronjave ende

të parenditura

a ndoshta,

të pakonceptuara,

rëndonte ende mbi supet e mi, si një mal i gurtë.

Kur mundimshëm një “kra-a-ak” kërciti nën lëkurë

dhe pas saj një “o-o-oh” e zgjatur,

një vajtim i mbytur, prapë vazhdova…

Dhe ato letra të pambërritura kurrë,

a ndoshta, të padërguara ende,

i grisa, i dogja, i bëra shkrumb

dhe u ula të ngroh frymën me flakën e tyre.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s